Point Reyes Presbyterian Church

11445 Shoreline Highway
Point Reyes Station, CA 94956